ana sayfa | iletişim | bize sorun? | english
   
 
   ÜYE GİRİŞİ
   İsim:
   Şifre:
 
  Şifremi Unuttum!
Özev Dayanışma Piyango Çekilişleri
 
Komitelerimiz  
.......................................................................................................................................................................................
 

Komiteler gönüllü ve bu komitede çalışabilme yeterliliğine sahip, vakıf misyon ve vizyonunu benimsemiş bireylerden oluşmaktadır.
Komiteler de görev almak isteyen kişiler bir dilekçe ile vakıf genel müdürlüğüne müracaat ederek ve  hangi komitede yer almak istediğini  öncelik sırasına göre belirtmektedir.
Bu dilekçeler sonucunda komitelere katılması hususunda Genel Müdürlükçe bir sakınca görülmeyen gönüllülere, vakıf müdürünce görev, çalışma alanı ve yetki sınırları bizzat imza karşılığı tebliğ  edilmektedir.

Komitelerimiz ve sorumluluk alanları;

İletişim ve Halkla İlişkiler Komitesi;

Her platformda Vakıf ve faaliyetleri ile ilgili olarak halkı bilinçlendirmek.

Ülke içinde ve dışında benzer faaliyetlerde bulunan vakıf, dernek , kurum ve kuruluşlarla bilgi ve döküman alışverişini yapmak, elde edilen verileri vakıf bünyesinde kurulacak olan araştırma geliştirme bölümüne yönlendirilmesini sağlamak.

Vakfın faaliyet alanları ile ilgili düzenli araştırma yapan kurumlar ve bunların yayınlarını takip edip Genel Müdürlüğün uygun gördüklerine üyelik işlemlerini gerçekleştirerek vakfa düzenli bilgi akışını sağlamak.

Vakıf faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme broşürü, Çocukların gelişimi ile ilgili aileleri bilgilendirme dökümanı ve benzer yayınları Genel Müdürlük  ile koordineli olarak ve de Okul yönetimi ile işbirliği halinde, yayın koordinasyon kurulu onayına müteakip (Yayın koordinasyon kurulu akademisyen ve uzmanlardan oluşturulacak saygın bir kurul olacaktır) hazırlamak ve yayınlamak.

Vakıf faaliyetleri ile ilgili olarak üç ayda bir düzenli olarak kamu oyunu ve aileleri bilgilendirme bültenini Genel Müdürlükçe koordineli bir şekilde yayına hazırlanmasına katkı yapmak.(Özel Eğitim Vakfı Bülteni).

Ailelerin vakıf hakkında düşüncelerini ve isteklerini belirlemek maksadı ile veya kamu oyunun vakıf faaliyetleri hakkında bilinirliğini tespit etmek maksatları ile anketler düzenlemek. Bu anket sonuçlarını değerlendirmek ve vakıf Genel müdürü bilgisine sunarak gerekli tedbirlerin alınmasını temin etmek.

Sosyal Faaliyetler Komitesi;

Vakıf amaçlarına katkıda bulunmak, aileler arası dayanışmayı temin etmek, kamu oyuna anlamlı mesajlar vermek maksadı ile Vakıf Genel Müdürü ile koordineli olarak Mütevelli Heyeti onayına müteakip her türlü sosyal ve eğitimsel içerikli toplantı ve etkinlikleri organize etmek ve fiilen icrasını sağlamak.

Vakıf bünyesinde faaliyet gösterecek olan okulun planlı etkinliklerini okul yönetimi ile koordineli olarak yürütmek.

Vakıf okulundan eğitim ve rehabilitasyon hizmeti alan aileler ve çocuklarına yönelik birlikte katılabilecekleri ortamlarda Vakıf Genel müdürü ile koordineli olarak sosyal etkinlikler planlamak ve icra etmek.

Vakıf gelirlerine katkı koymak maksadı ile Vakıf Genel müdürü ile koordineli olarak yardım ve kermes türü etkinlikler planlamak ve icra etmek.

Okul bünyesinde eğitim alan çocuklarımızın yaşıtları ile kaynaşmasını sağlayacak yaz kampları, çocuk kulüpleri ve benzeri etkinlikleri organize etmek ve icrası için gerekli her türlü koordineyi okul yönetimi ve Vakıf Genel M üdürü ile yaparak gerçekleştirmek.

Aileler ile gerekli iletişimi kurarak ve de bu hususta ilgili komitelerden de destek alarak yapılabilecek faaliyetleri tespit etmek organize ve planlı olarak en az altı aylık planlar doğrultusun da bu tür etkinlikleri önceden planlamak, bu planı vakıf Genel müdürü ile son koordinasyonu müteakip yürürlüğe koymak ve uygulanmasını temin etmek.

Eğitim ve Öğretim Hizmetleri Geliştirme Komitesi;

Vakıf Eğitim Danışmanı başkanlığında Okul yönetimini de bünyesine alarak, merkezin faaliyetleri ile ilgili olarak her aşamada sürekli iyileştirme, sürekli geliştirme felsefesinden hareketle, merkezin işlerliği sorgulanacak elde edilen veriler analiz edilip Vakıf Genel M üdürü  bilgisine getirilecek ve aksayan hususların düzeltilmesi takip ve temin edilecektir.

Merkezin icra edeceği eğitim sistemi komitenin ihtiyaç duyduğu yeteri kadar uzmanla koordineli olarak oluşturulacak, her aşamada uzman görüşlerine başvurulacak ve sistem sürekli sorgulanacaktır.

Dünyadaki benzer kurumların sistemleri incelenerek ülkemiz şartlarına en uygun modelin yerleştirilmesi sağlanacaktır.

Merkezin verdiği eğitimi destekleyen eğitim yardımcı malzemelerinin sürekli faal bulundurulmasını, noksanlıkların giderilmesini, yeniliklerin takibini yapacak ve aksaklığa mahal vermeyecektir.

Merkezin etkin ve yeterli bir eğitim verebilmesi için gerek duyulabilecek ilave araç_ gereç ve bina ile ilgili teklifleri hazırlamak ve Vakıf Genel M üdürüne sunmak.

Merkezin ihtiyaç duyacağı personelin istihdamı ile ilgili teklifleri Vakıf Genel M üdürüne sunmak.

Vakıf bünyesinde görevli olarak faaliyet yürüten tüm personelin (İster maaşlı ister gönüllü olsun) eğitim ve yeterlilik düzeylerini tespit etmek ve geliştirilmesi ihtiyaç duyulan hususların bir plan dahilinde geliştirilmesini sağlamak. Personellin yetiştirilmesi hususunda mümkün olan her olanağı kullanmak. Hizmet içi kurslar planlamak ve icra etmek.

Toplumun tüm kesimlerini özel eğitim konusunda bilinçlendirmek maksadı ile her türlü bilimsel çalışmayı ve araştırmayı planlamak ve Vakıf Genel Müdürü ile koordineli olarak icra etmek.

Saydamlık Komitesi:

Saydamlık Komitesi vakfın misyon ve vizyonuna uygun faaliyet gösterdiği her aşamada, her ünitede, her işlemde kontrol yetkisi olup, bu denetimi gerçekleştirebilecek, üniversitelerin işletme ve yönetim bölümlerinden mezun, toplumda dürüstlüğü ve doğruluğu ile bilinen gönüllüler tarafından oluşmaktadır

 
 
Ana sayfa | Vakıf Hakkında | Okul Hakkında | Resim Galerisi | Güncel Haberler | Basında Özev | Faydalı Bilgiler | Görüş ve Temennileriniz | Görüş ve Temenni Girişi | Bize Sorun? | İletişim | Güvenlik Politikası